Wednesday, October 15, 2014

Lotniczy koszmar mieszkańców Brukseli...


  Dom z ogrodem w cichej dzielnicy Brukseli Phillipe kupił rok temu, ale spokojem jego rodzina cieszyła się zaledwie kilka miesięcy, zanim władze Brukseli zmieniły trasy lotnicze samolotów. "Miedzy 3 a 4 nad ranem nad moim domem przelatują 4 wielkie samoloty transportowe, które budzą nas i nasze dzieci, każdego dnia, nawet w weekend. Od 3-ej rano nie śpimy", mówi Phillipe. Od 6.00 rano  do 23.00 nad głową Helen co kilkanaście minut przelatują samoloty pasażerskie, choć gdy 7 lat temu kupowała mieszkanie, zdecydowała się właśnie na to droższe miejsce ze względu na panujący w nim spokój. Teraz ciszy zaznaje jedynie u znajomych. "Jestem tym bardzo zmęczona i poirytowana, by zdobyć trochę sił kilka razy w tygodniu idę do znajomych i śpię u nich na kanapie". 

   "Plan Whatelet" od nazwiska jego autora, ówczesnego ministra transportu Belgii, Melchior'a Whateleta wszedł w życie w lutym tego roku i zmienił życie mieszkańców Brukseli w lotniczy koszmar. Zmiany tras samolotów belgijski minister wprowadził na kilka miesięcy przed majowymi wyborami, by zdobyć głosy nowych wyborców, mieszkańców obrzeży Brukseli, którzy do tej pory mieszkając najbliżej lotniska, byli najbardziej narażeni na hałas przelatujących maszyn. Pozytywna dla 60.000 mieszkańców obrzeży miasta decyzja, uderzyła jednak w  600.000 mieszkańców Brukseli. I  jeszcze bardzie skłóciła podzieloną na regiony i wspólnoty językowe Belgię, w której od 8 miesięcy nikt nie potrafi przyznać się do błędu. Partyjny kolega Whatelet'a, Georges Dellmagne bezradnie wzrusza ramionami, bo rozwiązanie problemu jest tak wielkim wyzwaniem, że stało się jednym z powodów, dla których po majowych wyborach w Belgii stworzenie rządu zajęło ponad 4 miesiące.  "To bardzo trudna sprawa, bo po pierwsze lotnisko jest bardzo blisko centrum Brukseli, po drugie nasz kraj jest podzielony na regiony, w których żyją różne wspólnoty językowe, często o sprzecznych interesach". 

   Wybudowane tuż po wojnie lotnisko w Brukseli faktycznie oddalone jest od miasta jedynie o 12 km. Dlatego pod presją polityków w ciągu ostatnich 10 lat wielokrotnie zmniejszano liczbę obsługiwanych przez nie lotów. Na dalsze redukcie władze lotniska nie chcą się zgodzić. "Nie możemy cały czas ograniczać wydajności lotniska w Brukseli, bo odgrywana ono przecież olbrzymią rolę dla belgijskiej gospodarki i Brukseli, jako stolicy Europy, gdzie mieszczą się unijne instytucje, w których pracują ludzie z wielu krajów", tłumaczy mi rzeczniczka portu lotniczego Zaventem, Florence Muls.  Z lotniska w Zaventem korzysta również wielu mieszkańców Brukseli, którzy nie patrząc na podróżnicze wygody, najchętniej pozbyliby się samolotów.  "To zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Te samoloty nie tylko robią dużo hałasu, ale spalane przez nie przy starcie paliwo zatruwa nasze powietrze. Nie wspominając o tym, co będzie jeśli kiedyś któryś z nich spadnie na nasze domy", mówi mi Jean Pierre, jeden z aktywistów ruchu "Pas Question!" ("Nie ma mowy!"), jaki założyli przeciwnicy nowych tras lotniczych nad Brukselą.  

   Ale choć ich argumenty przekonały już Sąd w Brukseli,  to przywrócenie starych tras cały czas blokują politycy broniący flamandzkich mieszkańców obrzeży miasta. "Musimy znaleźć takie rozwiązanie, w którym samoloty będą latały wszędzie, nad Brukselą, nad Flandrią i we wszystkich kierunkach", tłumaczy mi flamandzki polityk Karl Vanlouwe. I właśnie takich, coraz bardziej oryginalnych pomysłów belgijskich polityków,  eksperci ruchu lotniczego nie mogą realizować.  "Trasy nie mogą przebiegać gdziekolwiek, gęstość zaludnienia to tylko jedno kryterium, trzeba brać pod uwagę też kierunek wiatru i warunki meteorologiczne, a to znacząco ogranicza wybór" , tłumaczy Dominique Dehaene z Belgocontrol. Belgijscy eksperci ruchu lotniczego mają dość kolejnych ministrów transportu, którzy karzą im co chwila zmieniać trasy lotnicze i domagają się, by zaostrzyć prawo regulujące kto i w jakich okolicznościach może wprowadzać takie zmiany. A zdeterminowani i zawiedzeni swoimi politykami mieszkańcy Brukseli ratunku chcą szukać u polskiego premiera. "Gdy Pan Tusk przejmie funkcję Van Rompuy'a i wprowadzi się do Brukseli, to powinien po pierwsze uważnie wybrać swoje miejsce zamieszkania, a po drugie spróbować nam pomóc", apeluje do Donalda Tuska Phillipe. Takie zadanie w belgijskich realiach może być jednak większym wyzwaniem niż nie jeden unijny problem. Trasy lotnicze od lat są bowiem w Belgii kartą przetargową w rękach polityków i tak długo, jak nią pozostaną, trwałym spokojem w Brukseli będą cieszyć się jedynie najbliżsi sąsiedzi króla. A na takie sąsiedztwo mało kto może sobie pozwolić. 


The planes horror of Brussels citizens...


  A house with a garden in in a quite district of Bruxelles, Philippe has bought a year ago. But the peace he longed for, he has only enjoyed for few months, before the Belgian authorities changed the flight routes over Brussels. "Between 3-4 in the morning there are 4 cargo planes flying over our roof, waking up me and my children every day, including weekend. We are awake since 3 AM". From 6.00 AM till 11PM passenger planes fly over the appartement of Helen, another Brussels inhabitant, who has been living the planes horror for 8 months now, despite the fact that when she bought the flat 7 years ago, she decided to pay more for it, due to its quite location. Now the only peace she finds is at the apartments of her friends. "I'm so irritated and tired of it that once a week I go to sleep at the sofa of my friends and this is the only time I get some rest", says Helene. 

  "Plan Whatelet" from the surname of its creator, former transport minister, Melchior Whatelet came into force in February last year, changing the life of Brussels citizens into a nightmare. The changes in the air traffic were made just few months before May elections in Belgium. By doing so, Belgian minister wanted to gain votes for his party from people living at Brussels suburbs, in small flemish towns closed to the airport. Such a decision, good for some 60.000 citizens, has destroyed the life of other 600.000 who live in Brussels, where the flights have been redirected. 8 months later the planes are still flying over the heads of Brussels citizens and despite numerous promises of Belgian politicians, including the ones, made by the new government, there is little hope for a quick solution. As the party colleague of Melchior Whatelet, Georges Dellmagne admits: "It is very difficult issue, because the airport is simply too close to the city centre and our country is divided into regions, and language groups with often contradictory interests. The flight routes have already made one government fall a few years ago " explains Belgian politician, shrugging his shoulders.

   Built just after the war Zaventem airport is indeed only 12 km away from the centre of Brussels. That's why under pressure of the politicians during the last 10 years a number of flights have already been reduced. And this is a reason why airport authorities don't want to introduce further reductions. " We cannot continue to diminish the flights numbers because this airport plays an important role for the economy go Belgium and in international transport, taking into consideration the importance of Brussels as a place for many european and inter nation institutions, employing people from all over the world", explains press officer of Zaventem Airport, Florence Muls. "Our airport is also used by many people who manifest against the flights", Muls points out the "hypocrisy"  of the planes enemies. For members of the movement "Pas Question!, ("No Way!"), the new flight routes though remain a pure, unacceptable evil. "These planes create a direct danger for our health and life. Not only they are creating a big noise but they also produce enormous mount of air pollution as they are departing above our heads, not to mention what could happen if one of them one day fall on our districts", says Jean Pierre, member of "Pas Question!".

  But despite the fact that such arguments have been recognized as valid by the Court in Brussels, coming back to old routes is not an easy solution at all, as the Belgian politicians who defend the population from Brussels' Flemish suburbs block the implementation of the Court decision. "We need to find such a solution where the planes will be able to fly everywhere, over Brussels, and over Flanders and in all directions", explains Karl Vanlouwe from NVA. Such "creative" ideas coming from Belgian politicians are often not possible to be implemented by the air traffic controllers.  "The flight routes cannot go anywhere, the density of the territory is not the only factor we need to take into consideration, we also need to think of the wind directions and meteorogical conditions in the areas, where the planes may fly, and all that restrict our choices" explains Dominique Dehaene from Belgocontrol. Belgian traffic controllers are fed up with their politicians, who constantly ask them to change the flight routes and opt for a permanent solution that would stop politicians from messing up with the air traffick.  Such propositions though remain unanswered by the Belgian authorities, as changing the flight routes is a powerful tool, useful especially in the election times, which in a federal state of Belgium almost never ends. No wonder why Brussels citizens have less and less hope for their politicians to solve the problem. And the most determined ones have now decided to ask former Polish PM, and future President of the EU Council Donald Tusk for help. As Philippe explains "When Mr Tusk will come to Brussels he should first make sure he will find a quite place to live here, and then he should try to  help us". Such a  task in Belgian reality may prove to be bigger challenge for Tusk than many EU problems. Because as long as the flight routes will be kept hostage by Belgian politicians, the only permanently quite place in Brussels will remain the Royal Palace in Laaken. Not many ordinary people though can afford to have a King as a neighbour . No comments: