Sunday, January 19, 2014

UE widzi potencjał w starych jeansach...   Stare jeansy, korki po winie, czy wełna to tylko niektóre materiały, na które coraz więcej Europejczyków patrzy inaczej niż dotychczas. Dziurawe spodnie  doskonale sprawdzają się bowiem jako... materiał izolacyjny. Brytyjska firma „ITW” na starych spodniach robi prawdziwy biznes. Po specjalnej obróbce z jeansów powstaje bowiem tworzywo do ocieplania budynków.  Właśnie o takie alternatywne formy izolacji domów, polską architekt w Brukseli, Agnieszkę Gansiniec coraz częściej proszę również jej klienci.  To są zazwyczaj ludzie związani z ekologią, którzy znają problem dużych ilości śmieci i wiedzą, że można je ponownie wykorzystać np. do ocieplenia. Taka izolacja będzie działać i będzie bardzo dobra, tylko trzeba być otwartym i mieć nowe spojrzenie na materiał”.
    Do takiego spojrzenia zachęcają unijne władze, bo już teraz każdego roku w Europie produkowanych jest 3 mld ton śmieci. Musimy zrozumieć, że śmieci nie stwarzają przeszkód, tylko możliwości..mogą być nowym surowcem” mówi unijny komisarz ds. środowiska Janez Potocnik.. Z takimi słowami Zachód Europy coraz bardziej się liczy, bo na spełnienie unijnych zobowiązań i  zmniejszenie zużycia energii o 20% do 2020 roku pozostaje coraz mniej czasu. Polskie władze ze zbliżających się terminów wydają się nie zdawać sobie sprawy i lekceważą kary, jakie mogą wkrótce nam grozić za nie wypełnienie unijnych zobowiązań. Efektywność energetyczna polskiej gospodarki wciąż jest nawet trzy razy niższa niż innych krajów UE.
   O alternatywnych metodach ocieplania domów nad Wisłą mało kto słyszał. Tymczasem w Belgii, przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją i dystrybucją materiału izolacyjnego z wełny naturalnej mają pełne ręce pracy. „Wełna naturalna to bardzo dobry materiał izolacyjny. Lepiej niż wełna mineralna wchłania również wilgoć i odór”, mówi mi dystrybutor nowego materiału, Luc Zanzen. Nowy popyt na wełnę, choć do izolacji domów, cieszy również belgijskich hodowców owiec. Po tym jak Chińczycy opanowali światowy rynek odzieżowy jeszcze do niedawna sprzedaż wełny była bowiem zupełnie nieopłacalna. Teraz na nowo czerpią zyski nie tylko z mięsa, ale również  z futra zwierząt. Wcale nie przeszkadza nam to, że wełna idzie na domy, a nie na ubrania. Nasi przodkowie może bardziej prymitywnie, ale również ocieplali nią swoje pomieszczenia”, tłumaczy hodowca owiec, Jacques Janssen. W walczącej z szkodliwym dla środowiska i portfela nadmiernym zużyciem energii Europie pradawne metody wracają do łask.For EU old jeans have great potential…


    Old jeans, cork, or natural wool, these are only some materials that for more and more Europeans have other than usual meaning and purpose. Ripped jeans are in fact a great insulation material. British company “ITW” is already making big money on it, turning old trousers into insulating stock. Such alternative ways of warming up the walls of the houses are of interest of many D44 ‘s clients, company run by Polish architect in Brussels, Agnieszka Gansiniec in. “These people are usually concerned about the environment. They are aware of the mounts of waste which can be recycled  and used to  insulate houses “ tells me Gansiniec.
    EU authorities are the first one to encourage and promote such thinking, as every year there are some 3 bln tons of waste produced in Europe. “We have to understand that waste is not an obstacle but opportunity”, reminds EU Commissioner for the Environment, Janez Potocnik. Such words are more and more heard and understood in Western Europe, aware of deadlines for reducing energy use by 20% before 2020. Polish authorities on the contrary seem to ignore the potential punishments that the country can face, unless it fulfills EU commitments. Energy efficiency of the Polish economy is still even three times smaller than in other EU states.
   Alternative methods of insulation are hardly known in Poland though. In Belgium, on the contrary, companies who produce and distribute recycled materials for insulation are full of work. “Natural wool is a very good insulating material, better than the mineral one, as it also absorbs humidity and bad smell” tells me Luc Zanzen from the company which sells insulation products made of natural wool. New demand for natural wool is also very good news for sheep breeders in Belgium. After the Chinese dominated the worlds’ textile market, the sale of wool until recently was completely unprofitable. By selling the wool for insulation, they can again get benefits not only from the meat but also the fur of animals. “It is not a problem at all for us that the wool is used to warn up houses and not people. Our ancestors were already insulating their places with wool”, explains sheep breeder Jacques Janssen. For those Europeans who want to protect environment and their own wallets by using more ecological and energy efficient insulation, it is the old, simple methods which are worth trying and becoming more and more appreciated.

1 comment:

Natalia Zimniewicz said...

Solidnie napisane. Pozdrawiam i liczę na więcej ciekawych artykułów.