Thursday, December 26, 2013

Św. Mikołaj w Belgii i Holandii jest rasistą ?


   Do Belgii i Holandii św.Mikołaj przypływa na swojej łódce, pełnej prezentów i …czarnych pomocników. Czarny Piotruś pomaga Świętemu rozdawać prezenty, albo karci niegrzeczne dzieci. Tym razem to on sam został  jednak skarcony, za swój kolor skóry.
"Piotruś ma czarną buzię, bo brudzi się przechodząc przez komin. W tej tradycji nie ma absolutnie żadnych rasowych uprzedzeń" tłumaczy mi przebrany za pomocnika Mikołaja chłopak, wcześniej zapewne pouczony, jak odpowiadać mediom na pytania, jakie ostatnio coraz częściej zadają dziennikarze i zwykli ludzie, którym mikołajowa tradycja zaczęła przeszkadzać.
   Tłumaczenia czarnych elfów nie przekonują jednak nawet Organizacji  Narodów Zjednoczonych. Tuż przed Bożym Narodzeniem ONZ  wystosowało  list do holenderskich władz z prośbą o przemyślenie i możliwą zmianę tradycji, na którą skarżą się czarnoskórzy mieszkańcy Holandii i Belgii: „Otrzymujemy coraz więcej listów, w których ludzie skarżą się, że Czarny Piotruś  utwierdza w społeczeństwie poniżający wizerunek ludzi pochodzenia afrykańskiego, dlatego chcemy by holenderski rząd rozpoczą na ten temat debate”. Zdaniem większości mieszkańców Belgii i Holandii jednak, cała sprawa to kolejny przykład politycznej poprawności, która zaszła za daleko. "Tu wszystko jest rasistowskie, oni naprawdę są czarni, ale dlaczego nie mam pojęcia" mówi Ania, Polka mieszkająca w Brukseli. 
   Znawcy historii Beneluxu w czarnych elfach dosuzkują się kolonialnej przeszłości Holandii i Belgii.  "W naszych zwyczajach i tradycjach jest wiele naleciałości z okresu kolonializmu. Z tego samego powodu zresztą św. Mikołaj przywozi również dzieciom pomarańcze i mandarynki" tłumaczy mi belgijski historyk, Roels Iacob. Zdaniem ONZ taką tradycję właśnie, która może się źle kojarzyć i utwierdzać w społeczeństwie stereotyp czanrego sługi należy zmienić. Podobnego zdania jest 13.000 obywateli, którzy podpisali się na stronie internetowej pod tytułem „Czarny Piotruś to przejaw rasizmu”. Tą w obronie tradycji poparło jednak ponad dwa razy tyle, 28.000 ludzi."Tradycja Św. Mikołaja jest dla dzieci i dorośli w ogóle nie powinni się do niej wtrącać" mówi mi mieszkaniec Brukseli, Josse Keiser.
   Albo traktować ją z przymrużeniem oka, jak robią to Ci kolorowi mieszkańcy Belgii, którym Czarny Piotruś nie przeszkadza. "Jedyne, co możnaby zmienić, to wykorzystywać prawdziwych czarnoskórych, bo biali nawet pomalowani na czarno ze swoimi niebieskimi oczami nie wyglądają przecież jak my!" mówi mi czarnoskóra mieszkanka Brukseli, która w Czarnym Piotrusiu nie widzi nic kontrowersyjnego. 
Ta z pozory błaha i paradoksalna debata w krajach Beneluksu, może jednak wkrótce dotrzeć również do Polski. Bo choć Mikołajowi nie pomagają u nas Czarni Piotrusie, to polskie dzieci czytają przecież Murzynka Bambo.
                       


           

"Saint Nicolas in Belgium and Holland is a racist?"

   St. Nicolas comes to Belgium and Holland on his boat, full of presents and…black servants. So called Black Peters help him to distribute the presents but also reprimand naughty kids. However, recently Black Peter himself has been censured for …his skin colour.
“Black Peter is black because he gets dirty when passing through the chimneys with presents and it has nothing to do with his race” explains me a boy dressed up as the black Santa’s helper. He was for sure well briefed this year about how to answer to such questions, that are recently, frequently asked by journalists and people who simply find the tradition out of place.
   For many critics of Black Peter, including the United Nations, such explanations are not persuasive enough. Therefore, the UN has this year sent a letter to Dutch authorities asking them to re-think their tradition, which is a reason of complaint of many black skinned citizens.
 „We have received complaints from individuals and civil society organizations in the Netherlands who consider that the portrayal of Zwarte Piet perpetuates a negative stereotype and derogatory image of Africans and people of African descent...we sent a letter to the Dutch Governemnt raising these concerns and related alegations. We asked asked what steps were envisaged or adopted to address such concerns"” explains UN in a letter this time sent to me. For many Dutch and Belgians though such a reaction is one more example of political correctness going too far. “Here everything is racist”, sums up a Polish woman living in Brussels, who I met during Santa Nicolas celebrations in the Harbour of Brussels.
   For history lovers and experts however Santa's black assistants can indeed be the results of colonial past of Belgium and Holland. “There are still many examples and results of the colonial history in our customs and traditions still exercised today”, explains Belgian historian, Roels Iacob. And for this very  reason the UN thinks that the tradition which promote the stereotype of black servant should be changed. Such an opinion is shared by some 13.000 internet users, who support the facebook site create for this purpose, called „Black Peter is racism”.  Two times more, some 28.000 signatures have been left under the web site which defends the traditions and want Black Peter to stay. "St.Nicolas tradition is for children and adults should Just stay away from it”, tells me one Brussels inhabitant, Josse Keiser.  
   Or treat it with a pinch of salt, as do these black Belgian and Dutch citizens who don’t care about the skin colour of Santa’s helpers. “The only thing that could be changed, would be to employ the Real Blacks, as the white people painted in Black, still have blue eyes which don’t look well” explains Sevrine,Belgian woman of African origin.
And although the Poles can find the whole story a bit paradoxical and trivial,  one of our own children books' hero, the little Black Bambo, can for the same reasons be also soon in trouble...

No comments: