Monday, June 24, 2013

Terminator w Brukseli...


   Dzisiejsza wizyta w Brukseli to już drugie w tym roku spotkanie Arnolda Schwarzeneggera z Jose Manuelem Barroso. W styczniu wzięli razem udział w międzynarodowej konferencji w Wiedniu i najwyraźniej zapałali do siebie sympatią. Bo choć Jose Manuel Barroso nie wygląda na atletę, to w polityce tak, jak Schwarzenegger lubi prężyć muskuły. Dlatego poza rozmowami o ratowaniu środowiska, Schwarzenegger oficjalnie przyjechał bowiem do Brukseli by przekonywać burmistrzów europejskich miast do inwestycji w ekologię, w kuluarach spotkania nie mogło dziś zabraknąć rozmów o klimacie politycznym, bardziej lub mniej sprzyjającym obydwu Panom w ich dalszych karierach.
   Tajemnicą Poliszynela w Brukseli jest fakt, że obecnemu szefowi Komisji Europejskiej marzy się fotel Sekretarza Generalnego ONZ. I jak przystało na Barroso, który Unią "rządzi" już drugą kadencję, na marzeniach się nie kończy... Według doniesień jego rodzimej, portugalskiej prasy, w Stanach Zjednoczonych za Barroso lobbują już jego ludzie, m.in. nowy ambasador Portugalii przy ONZ Alvaro Mendonca e Moura i ambasador UE w Waszyngtonie,  Joao Vale de Almeida.   
   Swoich ambicji politycznych nie ukrywa również Schwarzenegger. Pod koniec drugiej kadencji Georga Busha w Stanach Zjednoczonych spekulowano, że ówczesny gubernator Kalifornii byłby jego godnym następcą. Z pomysłu jednak zrezygnowano, bo wymagałby wprowadzenia zmian w konstytucji, która obecnie pozwala zostać prezydentem tylko osobie, która urodziła się na terenie należącym do USA. Z tych samych powodów, jako Austriak, Schwarzenegger mógłby jednak spróbować swoich szans w Europie i jak się spekuluje w 2011 roku, gdy kończyła się pierwsza kadencja tzw. Prezydenta UE, Hermana Van Rompuya podobno przymierzał się nawet do jego fotela. Europejscy przywódcy na kolejne 2,5 roku wybrali jednak Belga, ale jego druga kadencja wkrótce również się skończy, a Terminator przecież nigdy nie daje za wygraną. W swojej autobiografii Schwarzenegger napisał, że jego życiowe motto brzmi: "Zapomnij o planie B", czyli zawsze myśl, że uda się plan A”.
   W Brukseli żartuje się dzisiaj, że może to właśnie Egzekutor skutecznie poradziłby sobie z kryzysem gospodarczym w Europie. „Ludzie mówili mi, że z moim nazwiskiem i akcentem nie mam szans w Hollywood i zostałem aktorem, potem mówili, że jako aktor nie mam szans w polityce i zostałem gubernatorem Kalifornii..teraz mówią, że nie wygram walki o środowisko, a ja Wam mówię, że wygram” , przekonywał dziś w Europarlamencie. Dobrze przygotowany na zielony podbój Europy nie dał się nawet zaskoczyć dziennikarzom i pytany o to, czym jeździ przyznał: „wciąż hummerem..ale silnik zamieniłem w nim na elektryczny.. Nie powinniśmy sprawiać by ludzie czuli się winni, że jeżdżą szybkimi czy dużymi samochodami, powinniśmy mówić im, że istnieją technologie, które są lepsze dla środowiska i korzystanie z nich sprawia, że jest się jeszcze bardziej nowoczesnym i seksownym…”. Seksowność dla 66 letniego aktora/polityka nie przestaje być ważna. Może tak brzmiała dziś właśnie jego rada dla Barroso, który choć 9 lat młodszy, dziś pozostawał w cieniu Terminatora. 


                                                                                     © European Commission


                                                                                         ©European Commission

Terminator in Brussels...

   Today’s visit in Brussels was the second meeting of  Barroso and Schwarzenegger this year. Last time they met during an international conference in Vienna in Januray. And they must have started to really appreciate each other. Maybe because, athough Barroso doesn’t look very athletic, he likes to show his political muscles…and this could be the reason for other than environmental talks between the two men in Brussels today. Because, although Schwarzenegger might have come to the heart of Europe to persuade European mayors to invest in green technologies and cut CO2 emissions in cities, but behind the scenes the talks could involve the very Political climate, more or less friendly for the future careers of the two politicians.
   There is no secret in Brussels about the aspirations of Barroso to become the next Secretary General of the UN, and as an experienced leader who governs the EU for the second term now, apparently he doesn’t loose time and already checks up hic chances. According to Portugal press there are already two people lobbying for Barroso as the future head of UN:  ambassador of Portugal to the UN, Alvaro Mendonca e Moura and EU’s ambassador in Washington, Joao Vale de Almeida. 
   Arnold Schwarzenegger doesn’t hide his political ambitions neither. At the end of George Bush second term, there were many speculations that the Hollywood star was planning to stand for the presidential elections. But the idea was soon dismissed as it seemed to be too complicate to execute it. As Schwarzenegger was born in Austria and not in the US, his candidacy would require the changes to the US constitution, according to which only US-born citizens can try to become the President. For the very same reasons though, the Austria-born actor could try his chances in Europe and might have already considered it back in 2011 when the first term of the President of the EU Council was coming to an end. EU leaders decided however to leave in the chair for the next 2,5 years Belgian, Herman Van Rompuy, but his second term will soon be finished again and ”Terminator” never gives up…In his autobiographybook Schwarzenegger confessed that his life motto is: “Forget plan B, always think that plan A will work out”.
   Hence, there have been some joking in Brussels today, that maybe “Executor” is what Europe actually needs to finally get over the economic crisis. “People used to say that with my accent and long surname, I will never make it to Hollywood, and I’ve become an actor, then they said that as an actor I will never make it into politics, and I’ve become the governor of California…now they say that I will not win the fight for the environment and I’m telling I will”, he said in the European Parliament today. 
Well prepared for the fight with climate change, he smothly replied to journalist question about his big cars: “Yes I still drive my hummers..but I changed their engine for electrical one. We should not make people feel  guilty of driving fast or big cars but make them know that they can participate in technology that is better for environment and at the same time more modern, more snappy and more sexy…" Because “to be sexy” for a 66 year old actor/politician is still important. Who knows, maybe this was the advice he gave to Barroso today…as 9 years younger EU leader was totally overshadowed by the Terminator. No comments: