Saturday, June 15, 2013

Co trzeci Belg powtarza klasę...


   Gdy dwa lata temu Bartek dołączył do swojej pracującej w Brukseli mamy w ogóle nie mówił po francusku. W ciągu roku nie tylko opanował język Moliera, ale we francuskojęzycznej szkole jest teraz prymusem. Rok temu o tej porze chłopiec wcale nie był jednak pewien, czy przejdzie do następnej klasy, bo jego nauczyciele w Brukseli nie stosują taryf ulgowych. Po zaledwie roku nauki w obcym kraju, oceniali Bartka tak samo, jak pozostałych uczniów. Ambitny młody Polak dopiął swego i zaliczył pierwszy rok nauki zagranicą bez problemów. Takiej mobilizacji zabrakło jednak wielu jego belgijskim kolegom, a może również i nauczycielom, którzy, jak mają tu w zwyczaju, woleli postawić na dzieciach "krzyżyk". 
   Oblewanie uczniów w Belgii to masowe zjawisko. Według ostatniego raportu OECD, podczas gdy w Polsce rok powtarza ok. 5% piętnastolatków, w Belgii promocji do następnej klasy nie otrzymuje ponad 37% uczniów w tym wieku. Gimnazjum bez powtórki kończy jedynie co drugie belgijskie dziecko, a na drugi rok w pierwszej klasie zostaje 11% siedmiolatków. Rodzice dzieci zdążyli się już do takiego zjawiska przyzwyczaić i zamiast bronić swoich pociech,  usprawiedliwiają leniwych nauczycieli. „U nas nie ma kultury elitaryzmu, w której każde dziecko musi absolutnie odnieść sukces. Akceptujemy fakt, że każdy ma swój rytm pracy i jednym dzieciom nauka po prostu idzie wolniej niż innym”  - mówi mi tata 8-letniej FanFan. Ocena tempa nauki ucznia zdaniem obrońców praw dzieci w Belgii dokonywana jest jednak zbyt pochopnie. Bo, jak inaczej wyjaśnić fakt, że na drugi rok już w tzw. „maternelle”, czyli naszym przedszkolu, zostawia się tu rocznie ponad 2000 pięciolatków?!  „Dla dziecka to naprawdę jest trudne przeżycie” - mówi mi Marie Dominique z Federacji Rodziców w Belgii "FAPEO". Za to, jak przyznaje rzecznik belgijskiego ministerstwa edukacji, Eric Etienne, "redoublement" to łatwe rozwiązanie dla nauczycieli, którzy zamiast nad uczniem popracować, wolą po prostu go "oblać"„wiemy, że wielu nauczycieli nie chce udzielić trudniejszym dzieciom promocji do następnej klasy, bo obawiają się niezadowolenia kolegów po fachu, którzy mają kontynuować edukację takiego słabego ucznia w wyższej klasie”.    Tzw. "drugoroczność" w Belgii już dawno przestała zatem być problemem powodowanym przez dzieci. Szkoda tylko, że wadami w systemie edukacji, na których cierpią ich pociechy, przestali przejmować się rodzice.  Ramionami nieporadnie wzruszają również belgijskie władze, które na razie wciąż tylko zapowiadają konieczność reform, ale do zaprowadzenia zmian wcale im nie spieszno. A powinno, bo zatrzymywanie uczniów w tej samej klasie kosztuje belgijski budżet ponad 300 mln euro rocznie.
1/3 of Belgians fail schools final exams and repeat the same class...
   When two years ago Bartek joined his Polish mother in Brussels, he could not speak a word in French. Within 2 years Polish boy has not only mastered the language of Molier, but at his French-speaking school he is now  one of the best students of science, which he has to learn in French language of course. But when I met Bartek one year ago at this time, he was not sure to be promoted to the next class at all, because he was still struggling with French language and the Belgian teachers made it clear that they don’t do any exemptions for any students. Thanks to the big ambitions and talent of the Polish boy he passed the exams and didn’t have to double the class, but some of his new colleagues in Brussels were not as ambitious as him and teachers had no regret to let them repeat the year. 
   So called “redoublement scholar” in Belgium is a real phenomenon. According to OECD report, whereas in Poland only 5% of 15 years old repeat the school year, in Belgium, in this situation there are some  37% of them.  Furthermore, over half of gymnasium students finish the school one year later than they should, and even some 11% of 7 year olds are forced to repeat a school year. Belgian parents are so much used to such “rules” that they no more question their sense. “There is no elitism culture in Belgium, not every child has to succeed by all means, we accept the fact that everyone has its rhythm and some children need more time to learn” – tells me a father of 8 year old FanFan. The assessment of child’s progress, according to the defenders of children rights in Belgium however, is being made far too early. This explains the fact that every year in Belgium some 2000 5-years old are told to repeat their time in so called “maternelle” which is a Belgian “kindergarden”.  “For a child it is a very difficult situation to live” – tells me Marie Dominique from Parents Federation in Belgium, FAPEO. “This is  a very easy solution for the teachers” – admits Eric Etienne, spokesperson of the Belgian Ministry of Education, who goes on to confess that “some teachers prefer to leave the child repeat his class another year rather than send it one year higher to his colleague and then be ashamed that his former pupil is not a brilliant student”.   
   "Redoublement scholar" in Belgium has long time ago stopped to be the problem caused by children, but it is the result of the faults in education system of the country. Hence, it is not the children who should be embarrassed by their poor school results but parents who are not fighting for the fair treatment of their children and the authorities who are only talking about the need of reforms but are not proceeding with them. And they really should, if not for children sake, than at least for money sake, as  keeping  children in school longer than required costs Belgian budget over 300 mln euro a year.

No comments: