Friday, October 11, 2013

Eurodeputowanym nie zależy na tym, „czy leci z nami pilot”…   W lawinie przepisów i rezolucji, jakie uchwalił w tym tygodniu Parlament Europejski  uwadze niektórych mediów umknęła chyba najważniejsza dla obywateli  i w związku z tym najbardziej kontrowersyjna decyzja eurodeputowanych o czasie pracy  pilotów w Unii Europejskiej.  Bo choć europosłowie w tym tygodniu uznali, że dla dobra zdrowia obywateli z unijnego rynku zostaną już za 8 lat wycofane papierosy mentolowe,  a  szukanie złóż łupków będzie musiało być poprzedzone kosztowną analizą wpływu ich wydobycia na środowisko, to zagrożeniem dla milionów obywateli odbywających podróże samolotem w UE, zdaniem unijnych polityków nie będzie bynajmniej wydłużenie czasu pracy pilotów. Określenia „wydłużenie" używam świadomie, choć rzecznicy Europarlamentu przekonują, że decyzja eurodeputowanych ma na celu jedynie ujednolicenie przepisów w tej sprawie, co przyniesie same korzyści...Według holenderskiej Grupy Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Lotów jednak nowe europejskie regulacje „obejmują niektóre z najgorszych istniejących dotychczas przepisów krajowych” i w wielu państwach, w tym w Polsce będą oznaczały zwiększenie dotychczasowego czasu pracy pilotów.
   Eurodeputowani zdecydowali bowiem, że piloci zatrudnienie w UE, zgodnie z nowym unijnym prawem będą musieli pozostawać dyspozycyjni przez16 godzin dziennie, z czego 14 będą mogli spędzić za sterami samolotu,  a w przypadku nocnych lotów, pracować 11 godzin. Takie zasady obowiązywały do tej pory w Belgii, w związku z tym unijne prawo w samej Brukseli, ku niezadowoleniu tutejszych pilotów nie wiele zmieni.  W ramach 16 godzinnej zmiany belgijski pilot wykonuje nawet 4 loty dziennie, czyli 4 starty i 4 podejścia do lądowania lecąc np. z Brukseli do Barcelony i z powrotem, a następnie z Brukseli do Sztokholmu i z powrotem.  W wywiadzie dla telewizji RTBF belgijscy piloci przyznają, że takie warunki ich pracy stwarzają olbrzymie niebezpieczeństwo dla pasażerów. „Zmęczony pilot nie jest w stanie odpowiednio szybko zareagować w sytuacji kryzysowej” mówi kapitan Alain Vanalderweireldt. Już przed wydłużeniem czasu pracy pilotów przez Europarlament, European Cocpit Association donosiło, że „czterech na pięciu pilotów twierdzi,  że cierpi na brak snu,  a jedna trzecia przyznaje, że zdarza im się znaleźć w sytuacji, gdy zarówno kapitan, jak i drugi pilot śpią w czasie lotu, a samolotem steruje jedynie komputer pokładowy”. Zdaniem belgijskiego eksperta z Centrum ds. Snu w takim nagannym zachowaniu pilotów nie ma  jednak dziwnego: „ jeśli pilot odbywa 16 godzinną zmianę, oznacza to, że musi pozostać aktywny przez co najmniej 20 godzin, z czego 16 wymaga od niego nadzwyczajnego skupienia.  Ryzyko popełnienie błędu przez człowieka, który podlega takiemu wysiłkowi i napięciu, jest bardzo wysokie”, mówi doktor Daniel Rodenstein.
   Dlatego do wypadków lotniczych spowodowanych zaśnięciem pilota dochodzi na świecie każdego roku. W maju 2010 roku w katastrofie lotniczej indyjskich linii Air India Express zginęło 158 osób. Pilot spał przez większą część lotu. Kiedy się obudził na poprawne zejście do lądowania było już za późno. Samolot nie trafił w pas startowy i uderzył w ziemię.
Rok wcześniej, w 2009 roku  podobnego wypadku w ostatniej chwili udało się uniknąć. Tym razem to piloci linii Northwest Airlines, wiozący na pokładzie 144 pasażerów, zamiast wylądować najprawdopodobniej spali, przez ponad godziną nie odpowiadając kontroli lotów. Lotnisko ominęli o ponad 240 km i dopiero po przebudzeniu zawrócili do portu.  Tym razem tragedii udało się zapobiec, ale zdaniem związków zawodowych pilotów w UE , przegłosowane przez Parlament Europejski przepisy o czasie pracy pilotów mogą sprawić, że już wkrótce o katastrofach lotniczych spowodowanych przez zmęczonych i niewyspanych pilotów będziemy słyszeć coraz częściej.  
 

                                                                                         ©ebs/European Commission                                                                                         ©ebs/European Commission 


European Parliament  doesn’t care „if there is a pilot on board”…        

   In a huge amount of new legislations, amendments and resolutions voted by the European Parliament this week, one very important for us all and thus a very controversial decision made by the MEPs have been played down in some countries, including Poland. And it shouldn’t be, because although members of the European Parliament have decided this week, that for the sake of citizens health menthol cigarettes will be banned in the EU within the next 8 years and they voted for extensive assessments of shale gas exploitation impact on the environment, European parliamentarians at the same time decided that prolongation of the working time of pilots in the EU will not at all be dangerous for millions of passengers. I use the term “prolongation” on purpose, despite the fact that spokes people of the European Parliament tried to sell the EP’s decision as a “harmonization of work times of pilots in the EU, that we will all benefit from”...  According to the Dutch Group of Experts for Air Safety the new pan-European regulations “are the collection of some worst national rules that existed so far”, and hence in the case of many EU countries, including Poland they will mean the prolongation of the pilots’ working time.
   Under the new European regulations, voted by the European Parliament,  the combined at-airport standby and flight time will be 16 hours and the time of night flights will not exceed 11 hours. Such regulations have already existed in Belgium and have been the reason of frequent complaints by the Belgian pilots. In the interviews for Belgian TV RTBF they explain that in practice it means that during their daily shift they can work even on four flights: departing and landing four times, for example going from Brussels to Barcelone and back and then flying from Brussels to Stockholm and back, all that within one working day. Such load of work, requiring maximum concentration, according to Belgian pilots can question or even threaten passengers safety. “A tired pilot lacking sleep is not able to react quick enough in the case of emergency” – says captain Alain Vanalderweirdedlt. European Cocpit Association, even before the new rules were voted, was already warning that according to their research “four out of five pilots lack sleep and one third admits that they have already found themselves in the situations, were both the captain and the second pilots were  asleep whilst the plane was guided only by the on-board computer”. Belgian doctor from the Sleep Centre doesn’t find such behaviour surprising at all: “ If a pilot stays at work for 16 hours a day, it means that he has to stay awake for at least 20 hours , and flying requires maximum of concentration from him. The risk of making a mistake by a man, who is under so much pressure and effort is very high”, says doctor Daniel Rodenstein.
   That’s why plane crashes caused by sleeping pilots happen in the world every year. In My 2010, 158 people died in a plane crash of the Indian airlines, Air India Express when the pilot woke up too late to land safely and the plane crashed next to the airport runways. One year before, in 2009, in a similar situation the crash was avoided, despite that fact that  both pilots of Northwest Airlines allegedly fall asleep and didn’t react to the control tower commends for over one hour. The plane with 144 passengers on board went some 240 km out of its planned route before the pilots woke up and turned back to the airport. This time the tragedy has been prevented but according to the pilots unions in the EU, the rules on their working time, voted in the European Parliament this week, may contribute to much more plane crashes caused by pilots lacking sleep in future. 

No comments: