Wednesday, October 2, 2013

Belgowie chcą prawa do eutanazji dla niepełnoletnich..

   75% Belgów popiera rozciągnięcie prawa do eutanazji na cierpiących na nieuleczalne choroby niepełnoletnich. Propozycje poszerzenia zasięgu prawa od miesięcy forsuje w Belgii autor ustawy o eutanazji z 2002 roku, senator Phillipe Mahoux.  W czasie rozmowy ze mną już kilka miesięcy przekonywał, że „takie rozwiązanie jest jak najbardziej słuszne.. dlaczego młody, cierpiące na nieuleczalną chorobę człowiek nie może z własnej woli opuścić tego świata, jeśli  kilka lat starsza osoba w tym samym przypadku ma takie prawo”.  Propozycje, które mogą szokować w wielu krajach, w Belgii spotykają się ze zrozumieniem i poparciem, bo eutanazja coraz bardziej przypomina tu zwykły zabieg medyczny, który w wielu szpitalach przeprowadzany jest przynajmniej kilka razy w tygodniu. W ubiegłym roku na życzenie w Belgii uśmiercono 1432 osoby. 52 z nich poprosiły o śmierć, nie ze względu na fizyczne, a psychiczne cierpienie. Tak było w przypadku dwóch braci bliźniaków, którzy poprosili o eutanazję ze względu na postępującą utratę wzroku jednego z nich. 45-letni  bracia, Eddy i Frank, od urodzenia głuchoniemi porozumiewali się językiem migowym. Utrata wzroku jednego z nich oznaczała, że wkrótce stracą możliwość komunikacji ze sobą. Ta wizja była dla nich tak przerażająca i deprymująca, że woleli pozbawić się życia. Belgijscy lekarze bez skrupułów przystali na ich prośbę.  
    Psychiczne cierpienie wynikające z nieudanych operacji zmiany płci było również powodem eutanazji 44 letniego Nathana, przeprowadzonej w Brukseli w poniedziałek. Urodzony jako kobieta dwukrotnie próbował przeszczepić sobie męski organ płciowy. Nie do końca udane operacje zdaniem belgijskich lekarzy spowodowały, że zaburzenia tożsamości i problemy psychiczne u mężczyzny powodowały wystarczające cierpienie by przystać na jego prośbę i pomóc mu zakończyć życie. 
W tym roku w Belgii przeprowadzono już 1200 zabiegów eutanazji.  Jeśli prawo do eutanazji  zostanie rozciągnięte na niepełnoletnich, życzenia śmierci belgijscy lekarze będą spełniać jeszcze częściej i być może z jeszcze bardziej błahych powodów.Belgians want euthanasia for teenagers…

   75% of Belgians are in favour of expanding the right of euthanasia for adolescents , who suffer from incurable diseases. The author of euthanasia law, existing in Belgium since 2002, for months now is trying to push for its expenditure. Senator Philippe Mahoux told me few months ago that “such solution is fair, because a young man who suffer from incurable disease should be able to decide to finish his life in the same manner as an older person can do”. Such statements and propositions can be shocking in many countries, but in Belgium they are fully understood and respected. Euthanasia has almost become a normal, everyday medical intervention here. There have been 1432 euthanasia conducted in Belgium last year, 52 of which were proceed for psychical rather than physical reasons. Psychical suffering was the reason of the first in the world twin brothers euthanasia, conducted in Belgium at the beginning of this year. 45 years old Eddy and Franck, both deaf mute from birth, asked to die when one of them started to lose his eyesight. The perspective of no communication after one of them would become blind,  was causing such sufferance that both brothers asked for euthanasia and the Belgian doctors fulfilled their will.
   Psychical sufferance caused by unsuccessful operations of sex change was also the reason of he euthanasia conducted on 44 year old Nathan last Monday. Born in a woman body Nathan tried to change his sex two times, but the results of the medical interventions were not satisfying him. Belgian doctors agreed that his psychical sufferance caused by the troubled identity were enough reasons to let him die.
Only this year in Belgium some 1200 euthanasia were conducted so far. If the law to die is expanded on adolescents, Belgian doctors will  soon fulfill even more death wills here, and the reasons for euthanasia may become even more trivial.

No comments: